Juni 04, 2009

045. Buku Pintar Mendidik Anak Soleh dan Solehah

Buku Pintar Mendidik Anak Soleh dan Solehah

Pengarang : Muhammad Muhyidin
Stok : tersedia
Harga : Rp. 55000
Sinopsis :

Tidak ada seorang anak pun yang dilahirkan kecuali dalam keadaan suci (fitrah), lalu orangtualah yang kelak menjadikannya sebagai sosok Yahudi atau Nasrani atau Majusi?? Sepenggal hadist tersebut memperlihatkan bahwa Islam menuntut setiap orangtua untuk memperhatikan betul masalah pendidikan anak, bahkan sejak masih berupa janin dalam kandungan. Ini kian dikukuhkan oleh hasil penelitian-penelitian ilmiah yang menyatakan betapa perilaku anak setelah besar sangat ditentukan oleh perilaku orangtuanya sejak anak masih dalam kandungan serta pola pendidikan yang diterapkan oleh keluarga, lingkungan dan sekolah pasca kelahirannya.
Buku ini memberikan tuntunan bagi para orangtua guna memahami dan mengamalkan bagaimana cara-cara Islami dalam mendidik anak sejak masa kandungan sampai remaja agar kelak si buah hati tersebut menjadi insan-insan yang soleh dan solehah. Bukankah Anda sendiri yang akan bahagia jika kelak anak-anak Anda tumbuh sebagai pribadi yang cerdas, kreatif dan sekaligus berakhlak mulia serta taat menjalankan ajaran-ajaran agamanya?
Buku ini dimulai dengan pengenalan akan pentingnya pendidikan anak, metode pendidikan anak sejak dalam kandungan, lalu saat anak berusia 0-7 tahun dan saat anak berusia 7-14 tahun. Disajikan dengan gaya tutur yang enak dibaca, plus kiat-kiat praktis yang mudah diterapkan, dengan landasan pemahaman yang mendalam atas dalil-dalil al-Qur'an dan hadist serta penggalian ilmiah atas ilmu psikologi modern, buku ini benar-benar sangat penting untuk dipelajari oleh setiap orangtua yang perduli akan kecemerlangan masa depan iman dan akhlak putra-putrinya.