Juli 03, 2009

208. Pemikiran Pendidikan Islam

Pemikiran Pendidikan Islam

Pemikiran Pendidikan Islam
Drs. Ahmad Susanto, M.Pd.
Harga : Rp. 25.000
Jumlah : 164 Halaman,
Cetakan : ke-1 2009
Soft Cover

Sinopsis :

Buku ini mengkaji tentang pokok-pokok pemikiran pendidikan dalam Islam sejak masa Rasulullah, Khulafa' Ar-Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan ulama muslim terkemuka, seperti Ibnu Khaldun, Ibnu Qayyim, Ibnu Shahnun, dan lain-lain.

Demikian juga dengan tokoh pendidikan tanah air seperti K.H. Imam Zarkasi, M. Natsir, Hamka, dan lain-lain

Pengarang : Drs. Ahmad Susanto, M.Pd. | Penerbit : Amzah